member of

Warunki
prawne

Korzystanie z tej witryny internetowej jest uzależnione od wyrażenia zgody na warunki określone poniżej. Jeśli nie zgadzasz się z tymi warunkami, nie korzystaj z tego serwera internetowego.

Materiały na tym serwerze internetowym są chronione prawem autorskim i mogą być pobierane przez użytkownika wyłącznie do użytku osobistego, pod warunkiem zachowania wszystkich informacji o prawach autorskich i innych prawach własności. Użytkownik nie może modyfikować, publicznie wyświetlać lub rozpowszechniać tych materiałów w jakikolwiek sposób lub w inny sposób wykorzystywać ich do jakichkolwiek celów publicznych lub komercyjnych. W przypadku pobierania oprogramowania z tej witryny internetowej, użytkownik może pobrać i zainstalować to oprogramowanie wyłącznie po przeczytaniu i zaakceptowaniu warunków Umowy licencyjnej oprogramowania dla tego oprogramowania. Umowa licencyjna jest dołączona lub załączona do oprogramowania.

Wszelkie informacje przesyłane na ten serwer internetowy, które nie są objęte Polityką prywatności, nie będą uważane za chronione. Możemy kopiować, ujawniać, rozpowszechniać i włączać takie informacje do witryny internetowej w dowolnym celu komercyjnym lub niekomercyjnym. Publikowanie informacji naruszających jakiekolwiek prawo na tej stronie internetowej jest zabronione.

Materiały udostępniane na tej stronie internetowej są dostarczane „w stanie, w jakim się znajdują”, bez jakichkolwiek gwarancji. Nie gwarantujemy dokładności ani kompletności materiałów na tej stronie internetowej, a zmiany mogą być wprowadzane w dowolnym momencie bez powiadomienia. Nie zobowiązujemy się do aktualizacji udostępnianych materiałów, a takie materiały mogą nie zawsze być aktualne.

W żadnym wypadku nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z korzystania, niemożności korzystania lub wyników korzystania z tej witryny internetowej i jakiejkolwiek witryny internetowej powiązanej z tą witryną. Inne strony trzecie wymienione na tym serwerze internetowym również nie ponoszą odpowiedzialności za takie szkody.