member of

Právní podmínky

Používání tohoto webového serveru je podmíněno Vaším souhlasem s níže uvedenými podmínkami. Pokud s podmínkami nesouhlasíte, nepoužívejte tento webový server.

Materiály na tomto webovém serveru jsou chráněny autorským právem a můžete je načítat výhradně pro Vaše osobní použití, za předpokladu, že zachováte všechny doložky týkající se autorských a jiných vlastnických práv. Tyto materiály nesmíte žádným způsobem upravovat, veřejně vystavovat či šířit nebo jinak použít pro veřejný či komerční účel. Stáhnete-li z tohoto webového serveru software, pak tento můžete stahovat a instalovat jen v případě, že si přečtete a přijmete podmínky Licenční smlouvy pro tento software. Licenční smlouva je součástí software nebo je jeho přílohou.

Veškeré, Vámi zaslané informace na tento webový server, na které se nevztahuje Ochrana soukromí, nebudou považovány za chráněné. Tyto informace můžeme kopírovat, zveřejňovat, šířit a začleňovat do webových stránek a to pro jakékoliv komerční a nekomerční účely. Zasílání informací porušujích jakýkoliv zákon na tento webový server je zakázáno.

Materiály poskytnuté na tomto webovém serveru jsou poskytovány „tak, jak jsou“, bez záruk jakéhokoliv druhu. Neručíme za správnost a úplnost materiálů na tomto webovém serveru a změny v nich můžeme provádět kdykoli bez předchozího upozornění. Nezavazujeme se k aktualizaci poskytnutých materiálů, tyto materiály nemusí být vždy aktuální.

V žádném případě neneseme odpovědnost za žádné škody jakéhokoliv druhu, které by vznikly na základě používání, neschopnosti používat nebo na základě výsledků používání tohoto webového serveru a jakéhokoliv webového serveru, na který tento server odkazuje. Za tyto škody nebudou odpovídat i jiné třetí strany zmíněné na tomto webovém serveru.